1 januari 2014

Leesachterstanden bij jongens is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt, waarbij termen als ‘jongenscrisis in het onderwijs’ en ‘internationale ramp’ niet worden geschuwd. Internationaal onderzoek toont consistent aan dat jongens gemiddeld lager scoren op leesvaardigheid dan meisjes, jongens hebben daarnaast ook een negatievere leesattitude en minder motivatie om te lezen. 

In het rapport Leesverschillen tussen jongens en meisjes: aangeboren of aangeleerd? worden internationale onderzoeksresultaten over leesverschillen tussen jongens en meisjes samengevat, om de discussie over dit onderwerp op basis van wetenschappelijke feiten en nuances te kunnen voeren.