1 januari 2012

Het nulnummer werpt een brede blik op de leescultuur in Nederland. Wat is er bekend over het (maatschappelijk) belang van lezen en (individuele) motieven om te lezen? Hoe staat het ervoor met de leestijd, de leesvaardigheid en de leesattitude van Nederlandse kinderen en volwassenen? Welke leesbevorderende interventies zijn bewezen effectief? En hoe kunnen leesbevorderaars het lezen stimuleren in een digitale tijd?