7 december 2021

Het zijn vooral de kinderen van ouders die zelf weinig onderwijs hebben genoten, die in de coronacrisis op achterstand zijn komen te staan. De schoolsluitingen en het thuisonderwijs hebben hiermee een meerjarige trend versterkt. Corona brengt een ontwikkeling die gaande is sinds 2003 in een stroomversnelling: de verschillen tussen kinderen groeien, en hiermee de maatschappelijke ongelijkheid.

De ongelijkheid in kansen ontstaat bij de meeste kinderen al in de vroege kindertijd. Gezinnen verschillen in de hulpbronnen waarover ze beschikken, zoals een gevulde boekenkast, een eigen (studie)plek voor het kind, en de schoolse vaardigheden van de opvoeders. Deze kansenongelijkheid continueert zich in het onderwijs. Docenten kunnen verwachtingen en stereotypen op leerlingen projecteren, waardoor een selffulfilling prophecy ontstaat. Ook wordt in het Nederlandse onderwijs al vroeg een (sterk) onderscheid naar niveau gemaakt.

Deze editie van Leesmonitor Magazine gaat dieper in op de trends en oorzaken omtrent de groeiende kansenongelijkheid. Hierin is ook aandacht voor de stimulerende rol die leesbevorderaars en leesbevorderingsinterventies kunnen spelen voor de taal- en leesontwikkeling. Zij kunnen hiermee bijdragen aan het verkleinen van de ongelijkheid.