30 juli 2019

‘Als een kind leeshonger heeft, zal het steeds weer opnieuw een streepje voor hebben op zijn lotgenootjes die minder behoefte aan boeken hebben.’ Deze woorden sprak kinderboekenschrijver Astrid Lindgren in 1971, en ze zijn nog steeds actueel.

Lindgren zag in het ontwikkelen van de honger naar lezen een belangrijke rol weggelegd voor ouders en andere verzorgers. Zij kunnen kinderen stimuleren door hen te begeleiden bij het lezen, zelf het goede leesvoorbeeld te geven en te zorgen voor een rijk gevulde boekenkast. Dat de kiem voor lezen in het gezin ligt, is sindsdien voorzien van wetenschappelijk bewijs.

Deze editie van Leesmonitor Magazine biedt een overzicht van de meest recente inzichten in de leesopvoeding. Hoeveel ouders en grootouders in Nederland doen leesopvoedingsactiviteiten met hun kinderen en kleinkinderen? Wat maakt voorlezen effectief voor de taalontwikkeling? Hoe kunnen programma’s voor leesbevordering ouders ondersteuning bieden bij de leesopvoeding? En hoe kunnen taalzwakke gezinnen hierin het beste worden begeleid? Deze en andere bevindingen staan beschreven in dit magazine.