23 november 2020

Vrouwen ontvangen een lager salaris, werken minder vaak in voltijd en doen vaker werk onder hun niveau. Het beeld lijkt helder: mannen regeren de wereld. Toch ligt er een kentering aan de horizon. In de jaren ’90 waren jongens oververtegenwoordigd op de hogere opleidingsniveaus, maar tegenwoordig zijn er meer meisjes die slagen voor het vwo. Zij hebben betere kwalificaties voor het hoger onderwijs, en vervolgens ook betere kansen op de arbeidsmarkt.

Tegen de achtergrond van deze omslag is de seksekloof bij het lezen verrassend stabiel. Onderzoek laat zien dat de meiden al zo’n honderd jaar de wereld regeren. Ze lezen niet alleen vaker in hun vrije tijd en vinden het navenant plezieriger, ze zijn ook vaardiger in het lezen, begrijpen en interpreteren van teksten.

De leeskloof leidt niet zelden tot bezorgdheid onder bibliothecarissen, docenten, ouders en andere leesopvoeders. Is lezen gewoon niets voor jongens of krijgen ze niet de juiste handreikingen? Het illustreert de noodzaak om de problematiek beter in kaart te brengen. In dit nummer van Leesmonitor Magazine nemen we het wetenschappelijk onderzoek als startpunt om op zoek te gaan naar verklaringen voor de seksekloof. We sluiten af met drie ideeën voor leesbevorderaars om jongens te benaderen – en hen te helpen om zich te ontwikkelen als lezer.