7 december 2020

De opkomst van digitale media heeft geleid tot een debat over de invloed van deze technologie op het lezen en schrijven van teksten. Het uitgangspunt is dat het lezen van schermen gefragmenteerder en oppervlakkiger verloopt dan van papier. Technologie creëert nieuwe mensen en nu dus ook nieuwe, andere lezers.

Deze editie van Leesmonitor Magazine beschouwt het debat door de bril van recente wetenschappelijke inzichten. Wat zijn blijkens empirisch onderzoek de effecten van de digitalisering op het lezen, in het bijzonder van boeken? Welke vormen van literatuur zien het levenslicht naast het boek? Wie zijn de nieuwe lezers, in termen van sekse, leeftijd, opleidingsniveau en andere persoonskenmerken? Wat maakt het proces en de ervaring van digitaal lezen anders dan lezen op papier? Hoe kunnen de verrijkingen in digitale boeken de geletterdheid van jonge kinderen stimuleren?

Dit magazine is deels een update van de editie uit 2016: Digitaal lezen, anders lezen? De manier van kijken naar de digitalisering en de invloed op het lezen en schrijven is sindsdien veranderd, en ook hebben nieuwe genres zoals Instapoëzie en online platforms voor fan-fictie het levenslicht gezien. Deze ontwikkelingen komen in deze nieuwe editie ook aan bod.