1 september 2017

Het belang van lezen kan niet worden onderschat. Als we het hebben over de opbrengsten ervan, doen we dat meestal in termen van economisch nut. Een hogere leesvaardigheid leidt tot betere schoolprestaties en grotere kansen op de arbeidsmarkt. Dit is mooi, maar lezen biedt nog zoveel meer.

Daar zijn boekenliefhebbers tenminste van overtuigd. Zo zeggen Hans en Monique Hagen, schrijversechtpaar en samen de huidige Kinderboekenambassadeur: ‘Wij geloven echt dat lezen je gelukkiger maakt. Het is heerlijk om meegesleurd te worden in een verhaal, je eigen besognes te vergeten. Bovendien kun je letterlijk in het hoofd van iemand anders kijken.’

De wetenschap is zich de laatste decennia steeds meer bezig gaan houden met de vraag wat lezen doet voor ons welbevinden. Ook ons vermogen om ons in te leven in anderen heeft meer aandacht gekregen binnen het lezersonderzoek. Zijn de wetenschappelijke bevindingen even positief als de vaak hooggespannen verwachtingen?

In dit nummer van Leesmonitor Magazine bespreken we de actuele stand van zaken. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: het lijkt erop dat wie boeken leest niet alleen meer begrip heeft voor andere mensen, maar zich mag verheugen op een langer leven.