1 januari 2015

Dat we de afgelopen decennia minder boeken zijn gaan lezen, daarover bestaat weinig twijfel. Minder duidelijk zijn de oorzaken van de gestage ontlezing, en welke gevolgen de digitalisering zal hebben. Ons halfjaarlijkse magazine verheldert.

Het wetenschappelijk bewijs voor het belang van lezen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Maar ondertussen lijkt de leescultuur er niet al te florissant voor te staan. De omzet van uitgevers en boekverkopers krimpt en steeds minder mensen zijn lid van de bibliotheek.  Tijdsbestedingsonderzoek laat keer op keer een daling zien voor lezen van boeken. Alle reden dus voor cultuurcritici om de noodklok te duiden over deze ‘dramatische’ ontlezing.

In dit nummer van Leesmonitor Magazine zoomen we grondig in op de beschikbare feiten en cijfers. Welk beeld laten de boekverkopen, bibliotheekuitleningen en de tijdsbesteding aan het lezen op lange termijn zien? Wat zijn volgens sociologen de oorzaken voor de gestage ontlezing? Zijn de televisie en tablet de concurrenten waarvoor ze vaak worden gehouden? In hoeverre zijn sociale media, e-mail en whatsapp vormen van lezen? Luiden de talige digitale activiteiten, in plaats van een ontlezing, niet eerder een heuse ‘heroplezing’ in? En hoe verhoudt het boek zich daar volgens onderzoek toe? Zet de dalende leestijd zich in de toekomst onverbiddelijk door, of staan we aan de vooravond van een revival?

Trefwoorden