1 januari 2000

Een profielschets.

Onderzoek naar aspecten van het leesgedrag (motivatie, aandacht, beleving -emotioneel en verbeeldend- en informele leesprocessen) van vmbo leerlingen, mede geïnitieerd in het kader van Bazar, het leesbevorderingsproject voor het vmbo.