1 januari 2002

In hoeverre werpt de inspanning van ouders, bibliotheken en middelbare scholen vruchten af om jongeren in contact te brengen met lezen?

Studie naar de betekenis en de effectiviteit van de school (met name die voor voorgezet onderwijs), de bibliotheek en de ouders en hun onderlinge afhankelijkheid in het proces van leesbevordering.