1 juli 2020

Dit jaarverslag toont u dat 2019 een goed leesbevorderingsjaar was. Goede en structurele leesbevordering doet ertoe, daar is iedereen van overtuigd. Bij de allerjongsten beginnen en daarna volhouden. Veel professionals en ouders hebben bijgedragen aan het leesplezier van kinderen en jongeren. Maar we zijn er nog niet, dat weten we ook. Het rapport Lees! van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur (juni 2019) geeft dat klip en klaar aan. Ook de komende jaren gaan we ons inzetten voor goede leesbevordering en literatuureducatie.

In deze publicatie laten wij u graag zien wat Stichting Lezen het afgelopen jaar samen met vele andere organisaties en enthousiastelingen heeft gedaan aan leesbevordering. Wij danken het ministerie van OCW en onze partners, voor het vertrouwen, de steun voor ons werk en de constructieve samenwerking.

De publieksversie van het jaarverslag 2019 kunt u hiernaast downloaden. De verslagen van Kunst van Lezen en de Leescoalitie zijn als bijlage opgenomen.

Trefwoorden