1 augustus 2019

De publieksversie van het jaarverslag 2018 kun je hiernaast downloaden. De verslagen van Kunst van Lezen en de leescoalitie zijn als bijlage opgenomen.