1 januari 2009

Een literatuuronderzoek naar de gevolgen van digitale ontwikkelingen voor het leesproces.

De digitalisering van literatuur is in volle gang, waardoor steeds meer romans en dichtbundels een nieuw leven krijgen op internet. Ook experimenteren schrijvers en dichters met de mogelijkheden van digitale media, zoals interactiviteit en het in beweging brengen van woorden en zinnen, in hyperfictie en e-poëzie. Het is de vraag welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor het leesproces. Hoe worden literaire teksten op het internet gelezen? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met het lezen van literaire teksten van papier? Wat is de invloed van de kenmerken van nieuwe media op het leesproces? Dit rapport is gericht op resultaten uit empirisch leesonderzoek.