1 januari 2011

Effecten van het gebruik van prentenboeken op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters

Promotieonderzoek naar de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters door het voorlezen van prentenboeken. Kinderen die hebben deelgenomen aan de in dit onderzoek beproefde voorleeswijze blijken beter in staat de gevoelens van personages specifiek te benoemen dan kinderen in een controlegroep. Dit geldt voor de basisemoties blijdschap, boosheid, verdriet en angst, maar nog in sterkere mate voor de complexe emoties jaloezie en verlegenheid. Het voorlezen draagt bij aan de emotionele competentie van kleuters. Het vergroot met name de vaardigheid die hen in staat stelt adequaat te reageren op gevoelens van andere mensen.