31 januari 2015

Door het ministerie van OCW is besloten het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 (uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) te evalueren in het najaar van 2014. Hoewel het programma tot eind 2015 doorloopt heeft OCW twee redenen om het programma nu te evalueren. Enerzijds is OCW bezig met een OCW-brede werkgroep, gericht op samenhang in geletterdheid, en anderzijds wil OCW de evaluatie laten aansluiten bij de huidige evaluatie van het Actieplan Laaggeletterdheid 1 2012-2015 (uitgevoerd door Stichting Lezen & Schrijven). Dit feitenrelaas is de basis voor de evaluatie die door een door OCW geselecteerd bureau zal worden uitgevoerd.

In het Feitenrelaas Kunst van Lezen 2014 beschrijven we Periode 1 (2008-2011) van Kunst van Lezen en Periode 2 (2012-september 2014; het programma loopt door tot en met 2015). Voor het feitenrelaas is gekozen voor een rapportage met visuele elementen, die duidelijk inzicht geven in de bereikte resultaten.

Trefwoorden