31 januari 2019

Dit nieuwe Feitenrelaas Kunst van Lezen 2018 is een vervolg op het Feitenrelaas Kunst van Lezen 2017 dat eind juni 2017 aan Ecorys en het Verwey-Jonker Instituut gestuurd is. In dit nieuwe feitenrelaas wordt vooral ingegaan op nieuwe resultaten en inzichten van de tweede helft 2017 en heel 2018.

Trefwoorden