12 september 2017

In 2017 vindt de evaluatie plaats van Kunst van Lezen (Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek). Het gaat om het preventieve onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries OCW, VWS en SZW.

Basis voor de evaluatie is het Feitenrelaas 2017. Daarin beschrijven we in hoeverre we de (tussentijdse) kwantitatieve doelstellingen hebben bereikt. En we schetsen een beeld van onderzoek naar de diverse programmaonderdelen. Ook beschrijven we hoe laagtaalvaardige gezinnen worden betrokken bij leesbevordering. Daarbij is speciale aandacht voor de negen projecten die (opgezet in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven) bedoeld zijn om deze gezinnen te bereiken.

Kunst van Lezen kent drie programmaonderdelen: BoekStart, de Bibliotheek op school en het stimuleren van leesbevorderingsnetwerken.

Trefwoorden