20 januari 2015

Om het literaire lezen te bevorderen is in 2008 gestart met het programma Kunst van Lezen 2008-2011. Daarna is een vervolg aan het programma gegeven met het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015. Dit actieplan wordt uitgevoerd door Stichting Lezen in samenwerking met het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en wordt gefinancierd door een subsidie van het Ministerie van OCW (€ 2,85 mln. per jaar). KWINK groep en Rebel Group zijn door het Ministerie van OCW gevraagd om het programma Kunst van Lezen te evalueren en zich daarbij vooral te focussen op het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015.

Trefwoorden