1 januari 2009

Verslag van een onderzoek naar het voorlezen van prentenboeken in groep 1 en 2.

In dit verslag worden de resultaten weergegeven van een vragenlijst die eind 2007 door 156 leerkrachten is ingevuld. Een aantal opvallende uitkomsten: Voorlezen is bij de leerkrachten die de vragenlijst hebben ingevuld stevig verankerd. Veel van deze leerkrachten maken ook regelmatig gebruik van de bibliotheek, meestal in het kader van een thema. Om een lees- en boekenbeleid op school te kunnen ontwikkelen is een leescoördinator noodzakelijk. Opmerkelijk is dat veel leerkrachten aangeven behoefte te hebben aan het uitwisselen van kennis en praktijken (good practises).

Doelgroep(en)