1 januari 2004

Onderzoek naar de vraag of prentenboeken, ondersteund door multimedia, geschikt zijn om de taalontwikkeling te stimuleren bij kinderen die achterblijven.

Het blijkt dat vijfjarige kinderen van  Marokkaanse en Turkse herkomst met een taalachterstand in het Nederlands meer leren van Nederlandse prentenboeken als het voorlezen wordt ondersteund door multimedia.