1 oktober 2017

Laaggeletterdheid is een actueel probleem dat het risico met zich meebrengt om overgedragen te worden van generatie op generatie. Om dit te voorkomen is het belangrijk om in beeld te brengen wat voor processen zich afspelen in laaggeletterde gezinnen en in welke mate de laaggeletterdheid van ouders invloed heeft op hun kinderen.

In deze publicatie staat daarom de laaggeletterde ouder centraal. Er wordt gekeken naar de relatie tussen laaggeletterde ouders en:

  • Sociaaleconomische kenmerken van het gezin – Wat kenmerkt de laaggeletterde ouder?
  • Leesopvoeding in het gezin – Wat kenmerkt de leesopvoeding van laaggeletterde ouders?
  • Onderwijsprestaties van kinderen – Wat is de invloed van het opgroeien in een gezin met laaggeletterde ouders op de taalprestaties van een kind?

De resultaten laten zien dat laaggeletterde ouders vaak minder leesopvoeding aan hun kinderen meegeven, waardoor de taalprestaties van hun kinderen negatief beïnvloed worden. Deze studie geeft handvaten om de overdracht van laaggeletterdheid van ouder op kind aan te pakken.

Doelgroep(en)