1 januari 2010

Een eerste inventarisatie van het digitale literaire leesgedrag onder de Nederlandse bevolking. 

Hoeveel Nederlanders lezen al literaire teksten van het beeldscherm? Welke digitale media gebruiken ze hiervoor (computer, laptop, e-lezer, smartphone)? Welke soorten literaire teksten lezen ze met deze media (roman, dichtbundel, hyperfictie)? Wat vinden ze van het lezen van fictie en poëzie met digitale media, ook in vergelijking met lezen van print?

Dit grootschalige, landelijk representatieve onderzoek naar het digitale literaire leesgedrag van de Nederlandse bevolking, onder 923 respondenten uit het internetpanel van marktonderzoeksbureau Intomart GFK, is een eerste exploratie van de stand van zaken op het gebied van het digitale lezen van romans, korte verhalen en gedichten.