1 september 2018

Ontmoetingen tussen schrijvers en lezers zorgen ervoor dat verhalen en literatuur zichtbaar en tastbaar worden. Wereldwijd worden schrijvers uitgenodigd op scholen of andere plekken om lezen een impuls te geven. Welke bijdrage een schrijversbezoek levert aan leesbevordering en welke factoren invloed hebben op die bijdrage, in deze tijd en met de kennis van nu – dat is het onderwerp van het voorliggende onderzoek, dat in opdracht van Stichting Lezen en De Schrijverscentrale tot stand kwam.

Het onderzoek bestaat uit een (internationaal) literatuuronderzoek en een gebruikersonderzoek onder leerlingen, docenten, organisatoren (bibliothecarissen en leesconsulenten) en auteurs. Met medewerking van Natascha Notten, socioloog aan de Radboud Universiteit, zijn beide onderzoeken uitgevoerd en als een geïntegreerd geheel gepresenteerd.