3 mei 2019

In dit rapport onderzoekt promovendus Niels Bakker welke invloed een relatief nieuwe drager, de tablet, in de klas heeft op de ervaring met vrij lezen. Draagt de tablet bij aan een positieve leeservaring of is vooral het papieren boek geschikt om in een leesflow te komen?

Hij liet brugklassers die tabletonderwijs volgen zelf kiezen of zij tijdens het vrij lezen op school papieren boeken wilden lezen of e-books op hun tablet. Dit gebeurde onder begeleiding: docenten ontvingen instructies waarmee zij hun leerlingen konden helpen om de opties voor digitaal lezen en lenen volledig te benutten. Een groot deel van de leerlingen ging gedurende het schooljaar vrijwillig over tot digitaal lezen en het lenen van e-books bij de digitale bibliotheek. De leesmotivatie en de leeservaring van deze leerlingen deed niet onder voor die van de leerlingen die gedurende het hele jaar op papier bleven lezen. Ze komen relatief makkelijk in het verhaal en kunnen makkelijk aan één stuk door blijven lezen. Zolang kinderen maar het juiste boek vinden en goede begeleiding krijgen, biedt tabletlezen dus zeker mogelijkheden.