1 januari 2006

Onderzoek onder jongeren van 16 en 17 jaar uit 5-havo en 5-vwo en een kleine groep volwassenen naar de relatie tussen literair lezen en creatief schrijven.

Het onderzoek laat zien dat er een positieve relatie bestaat tussen literair lezen en creatief schrijven.  De onderzoekers pleiten er dan ook voor om creatief schrijven een plaats te geven in het literatuuronderwijs omdat het de leesattitude positief kan beïnvloeden. Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies: zijn sterke literatuur lezers beter in creatief schrijven dan zwakke literatuur lezers? en zijn sterke creatief schrijvers beter in literair lezen dan zwakke creatief schrijvers?