6 april 2021

Jongeren lezen steeds minder graag en steeds minder goed, zo weten we ook uit eerder onderzoek. Zowel de leesmotivatie als de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is de afgelopen jaren gedaald. Van alle leeftijdsgroepen lezen jongeren het minst in de vrije tijd: gemiddeld nog maar zo’n 14 minuten per dag. Er moet dus dringend wat gebeuren om jongeren weer (meer) aan het lezen te krijgen, maar wat?

Om zowel drempels als stimulansen die jongeren ervaren om te lezen nog beter in kaart te brengen, heeft onderzoeksbureau Qrius in opdracht van Stichting Lezen een enquête uitgezet onder meer dan 500 jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Deze jongeren waren afkomstig uit zowel het voortgezet onderwijs als het mbo. Met 15 jongeren werden daarnaast verdiepende groepsdiscussies gehouden, waarbij zowel ongemotiveerde lezers als gemotiveerde lezers werden betrokken. Wat weerhoudt deze jongeren ervan om een boek op te pakken, en onder welke omstandigheden lezen ze juist wel graag? Speciale aandacht ging daarbij uit naar de (online) sociale contexten waarin jongeren zich bevinden, en de mate waarin boeken in deze contexten een rol spelen of zouden kunnen spelen.

Trefwoorden