11 november 2022

Over de vraag wat literatuur is, lopen de meningen uiteen. Niet in het minst tussen leerlingen en hun docenten. Leraren vinden de genres die door leerlingen graag gelezen worden, zoals thrillers en fantasyboeken, niet altijd geschikt voor het literatuuronderwijs, terwijl veel leerlingen op hun beurt niet echt warmlopen voor de literaire canon. Om een brug te slaan tussen de leesvoorkeuren van de leraar en die van de leerling, ontwikkelden Jeroen Dera, Helma van Lierop-Debrauwer en Yke Schotanus daarom een nieuwe lessenreeks voor 4 havo en vwo.

Het doel van de lessenreeks: leerlingen aanleren om hun leeservaring onder woorden te brengen, om literaire concepten toe te passen bij hun tekstinterpretatie en om te onderbouwen wat een prozatekst wat hen betreft ‘literair’ maakt of niet. Door leerlingen inspraak te geven in de tekstkeuze, en door ze in groepjes te laten discussiëren, beoogden de onderzoekers om niet alleen de literaire competentie van de leerlingen te vergroten, maar ook hun motivatie.

Download het rapport om te lezen of de onderzoekers hierin geslaagd zijn.