1 januari 2007

Effectmeting van het leesbevorderingsproject Bazar.

In deze studie staat de effectiviteit van een aantal modules van Bazar, een leesbevorderingsproject voor het vmbo, centraal. De conclusie is dat zelfs een relatief kortlopende interventie (een module van zes weken) een positief effect kan hebben op de leesattitude van leerlingen.