1 januari 2013

De aarzelende lezer over de streep is het resultaat van het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen eind 2012.

Lezen draagt in belangrijke mate bij aan een succesvolle schoolcarrière van kinderen. Maar lezen is voor lang niet alle kinderen vanzelfsprekend, velen hebben een steuntje in de rug nodig. Deze bundel laat zien hoe aarzelende lezers over de streep getrokken kunnen worden. Verschillende auteurs geven hun visie op de aanpak van leesproblemen.

De aarzelende lezer over de streep is het resultaat van het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen eind 2012. De auteurs belichten in de hier gebundelde bijdragen verschillende aspecten van de leesontwikkeling van aarzelende lezers. Waaruit bestaat die aarzeling eigenlijk? Is het niet willen of niet kunnen lezen? En wat is de rol van het aanbod? De bijdragen bieden theoretische achtergronden en resultaten van onderzoek, maar sluiten steeds af met de voor de praktijk meest relevante vraag: hoe bereik en stimuleer je de aarzelende lezer?

Deze bundel helpt om gericht en onderbouwd aan de slag te gaan met leesbevordering.