1 januari 2002

Een onderzoek naar de invloed van strategiegebruik, leesmotivatie, vrijetijdslezen en andere factoren op het begrijpend lezen van eerste en tweede taalleerders in de middenbouw van het basisonderwijs.

Begrijpend lezen is een beknopte samenvatting van het eerder verschenen proefschrift Reading Comprehension: The Engagement Perspective (van Elsäcker 2002).

Doelgroep(en)