1 januari 2005

Dat de ene leerling graag leest en de andere niet, weet elke docent. Maar hoe dat precies komt is niet zo duidelijk. En of het beïnvloed kan worden nog veel minder. Twee leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs, hebben tien jaar lang empirisch onderzoek gedaan naar de vraag of er verband bestaat tussen leesattitude en persoonlijkheidsontwikkeling.

Deze brochure bevat naast de belangrijkste bevindingen ook een didactisch model voor het aanleren van gedifferentieerde vormen van reflectie in relatie tot het lees- en literatuuronderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs.