30 oktober 2015

Vanwege de positieve resultaten van Kunst van Lezen in de eerste en tweede periode heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen besloten dat Kunst van Lezen onderdeel wordt van Tel mee met Taal (preventie en bestrijding laaggeletterdheid) dat van 2016 tot en met 2018 wordt uitgevoerd. In het actieplan Kunst van Lezen binnen Tel mee met Taal 2016-2018 staan zowel Actielijn 3 als Actielijn 4A centraal. Dat geldt ook voor het aanvullende plan van 2019.

Kunst van Lezen valt onder twee van de vijf actielijnen van Tel mee met Taal, te weten:

  • Actielijn 3 – Leesbevordering, voortzetting en versterking van het actieprogramma Kunst van Lezen;
  • Actielijn 4a – Experimenten, waarbij een van de vier pilots als doel heeft binnen de aanpak van Kunst van Lezen via BoekStart (in de kinderopvang) en de Bibliotheek op school een groter bereik te realiseren van kinderen van laagtaalvaardige ouders.

Trefwoorden