20 december 2011

Kunst van Lezen blijkt een belangrijke katalysator te zijn om grootschalige leesbevorderingsprojecten van de grond te krijgen. BoekStart en de Bibliotheek op school zijn uitgegroeid tot sterke, breed gedragen kwaliteitsmerken. Deze projecten en de netwerkaanpak rond leesbevordering hebben laten zien dat een meerjarige aanpak werkt.

Programmalijnen verankeren

Het programma Kunst van Lezen richt zich de komende jaren op (verdere) verankering van de diverse programmalijnen, zowel op landelijk als provinciaal en lokaal niveau. Daarbij wordt een evidence-based aanpak gevolgd. In het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 beschrijven we onze strategie.

Trefwoorden