icon home

Merel van Vroonhoven, voorzitter

Leraar  
Columnist (de Volkskrant)
Lid raad van toezicht Het Nationale Theater

Jeroen Smakman, voorzitter auditcommissie

Directeur Triodos Bank
Lid raad van toezicht Bibliotheek IJmond Noord
Lid raad van toezicht Stichting Landgoed De Reehorst
Bestuurslid Triodos SICAV, Luxemburg

Maarten Asscher

Schrijver en vertaler
Bestuurslid Stichting Praemium Erasmianum
Voorzitter Stichting Frans Kellendonk Fonds
Bestuurslid Stichting Leerstoel Nederlands Klassiek Verbond

Shay Kreuger

Journalist, radio DJ, documentairemaker.

Marieke Schoenmakers

Interim directeur-bestuurder en strategisch adviseur
Lid Raad van Toezicht Cultuurfonds
Trajectbegeleider Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Directeur-bestuurder Instituut voor Beeld en Geluid

Nevenfuncties:
Voorzitter Bestuur Netwerk Digitaal Erfgoed
Bestuur Prins Claus Fonds (NB: tot april 2024)
Lid OnderwijsAdviesRaad MIC Hogeschool van Amsterdam
Bestuur Ridderschap van Gelderland
Lid raad van advies UvA faculteit Geesteswetenschappen

Gerlien van Dalen

Directeur-bestuurder

Gerlien van Dalen heeft de volgende nevenfuncties: lid van de Raad van Advies van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak; penningmeester van literair tijdschrift De Gids, bestuurslid van de Tiele Stichting; lid van de Raad van Advies van de faculteit Letteren Opleiding Neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen; lid van de Stuurgroep Certificering van SCOB en vice-voorzitter en penningmeester van EURead.