icon home

Merel van Vroonhoven, voorzitter

Leraar-in-opleiding (deeltijdpabo) 
Columnist (de Volkskrant) 
Voorzitter raad van toezicht Radboud Universiteit 
Vice-voorzitter raad van toezicht Kunstmuseum 
Lid raad van toezicht Het Nationale Theater 

Bernard Jan Verkoren, voorzitter auditcommissie

Lid van de directie JumboDiset BV en Koninklijke Jumbo BV

Nevenfuncties:
Voorzitter bestuur van Stichting Frontaal te Amsterdam, Penningmeester Stichting Boost Producties te Amsterdam, Secretaris Stichting IDRF (Infectious Disease Research Foundation).

Maarten Asscher

Schrijver en vertaler
Bestuurslid Stichting Praemium Erasmianum
Lid Academie De Gouden Ganzenveer
Voorzitter Stichting Frans Kellendonk Fonds
Bestuurslid Stichting Leerstoel Nederlands Klassiek Verbond

Gillis Dorleijn

Voorzitter bestuur Stichting P.C. Hooftprijs
Lid bestuur Geert van Oorschotstichting.

Shay Kreuger

Journalist, radio DJ, documentairemaker.

Hetty Mulder

Senior beleidsadviseur van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen,

lid van het hoofdbestuur van de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie,
lid van de Raad van Advies van de faculteit Humanities van de Universiteit van Amsterdam.

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Directeur-bestuurder Beeld en Geluid

Nevenfuncties:
Bestuurslid Netwerk Digitaal Erfgoed
Bestuur Prins Claus Fonds
Lid Raad van Toezicht Muiderslot
Lid OnderwijsAdviesRaad MIC Hogeschool van Amsterdam
Bestuur Ridderschap van Gelderland
Lid adviesraad NTR
Lid raad van advies UvA faculteit Geesteswetenschappen

Gerlien van Dalen

Directeur-bestuurder

Gerlien van Dalen heeft de volgende nevenfuncties: lid van de Raad van Advies van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak; penningmeester van literair tijdschrift De Gids, bestuurslid van de Tiele Stichting; lid van de Raad van Advies van de faculteit Letteren Opleiding Neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen; lid van de Stuurgroep Certificering van SCOB en vice-voorzitter en penningmeester van EURead.