icon home

Mede namens Stichting Lezen is prof. dr. R. (Roel) van Steensel sinds 2016 actief als hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Van Steensel doet onderzoek naar de ontwikkeling van leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen in verschillende leeftijdsfasen, en naar de rol van het gezin en het onderwijs daarbij. Roel leidt het LeesbevorderingsLab aan de Vrije Universiteit, doet veel onderzoek samen met maatschappelijke partners en is lid van de Taalraad, de kennistafel Effectief Leesonderwijs en de Erkenningscommissie Jeugdinterventies.

Tussen 2016 en 2022 was prof. dr. E. (Eliane) Segers mede namens Stichting Lezen bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media aan de Universiteit Twente.