icon home

Op vrijdag 17 december vond het afsluitende symposium plaats van het project ‘Studerend lezen in het hbo en vmbo’.

Zowel op het hbo als in het vmbo is uit eerder praktijkgericht onderzoek gebleken dat het lezen van teksten met het oog op kennisverwerving ernstig tekort schiet. Het kiezen van de juiste taakaanpak bij het lezen van teksten zoals studieboeken, maar ook kortere teksten zoals krantenartikelen, blijkt lastig.

In dit project zijn twee leeromgevingen ontwikkeld om leerlingen en studenten te stimuleren om in groepjes van gedachten te wisselen over de meest effectieve aanpak van verschillende studeertaken, om zo de studerend leesvaardigheid te bevorderen.

Tijdens het symposium zijn de resultaten gepresenteerd van beide leeromgevingen. Vervolgens is in twee discussietafels met forumleden uit de wetenschap, onderwijs, onderwijsbegeleiding en uitgeverij gereflecteerd op de resultaten en is bediscussieerd wat de resultaten kunnen betekenen voor de praktijk.

Het project ‘Studerend lezen in het hbo en vmbo’ is uitgevoerd in een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit.

Programma

  • Introductie door Amos van Gelderen
  • Presentatie Mariska Okkinga: ‘Taakgericht studerend lezen in het hbo’
  • Discussietafel hbo
  • Presentatie Jolique Kielstra: ‘Taakgericht studerend lezen in het vmbo’
  • Discussietafel vmbo

Moderator & sprekers

Amos van Gelderen

Lector Taalverwerving en Taalontwikkeling Hogeschool Rotterdam

Mariska Okkinga

Onderzoeker Kenniscentrum Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam

Jolique Kielstra

Onderzoeker/lerarenopleider Radboud Universiteit Nijmegen

Discussietafel hbo

Bert Hukema

Senior uitgever Uitgeverij Noordhoff

Aron Kamp

Lerarenopleider natuurkunde Hogeschool Windesheim

Jacqueline van Kruiningen

Onderzoeker/docent NHL Stenden Hogeschool & Open Universiteit

Mirjam Trapman

Adviseur Onderwijs & Student Support Saxion Hogeschool

Discussietafel vmbo

Liselotte Dessauvagie

Programmaspecialist ‘De bibliotheek op school vmbo’ Stichting Lezen

Marlieke Fens-Lazeroms

Docent Nederlands vmbo de Rotonde

Eliane Segers

Hoogleraar Leren en Technologie Radboud Universiteit Nijmegen & Universiteit van Twente

Gerdineke van Silfhout

Curriculumexpert Nederlands SLO