Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Ruim een op tien middelbare scholen doet mee aan De Weddenschap. https://www.lezen.nl/onderzoek/ruim-een-op-tien-middelbare-scholen-doet-mee-aan-de-weddenschap/.
13 februari 2024

Deelname

Drie bekende Nederlanders treden op als leescoach en dagen leerlingen in het vmbo, mbo en praktijkonderwijs uit om in een half jaar tijd drie boeken naar keuze te lezen. De Weddenschap heeft als doel het leesplezier van (v)mbo’ers, die over het algemeen niet erg van lezen houden, te stimuleren. Voor de twaalfde editie van 2022-2023 daagden Phi Nguyen, Shirma Rouse en Dorentina 7.500 leerlingen uit 300 schoolklassen uit om drie boeken te lezen. Dit is een daling van 25% ten opzichte van het jaar ervoor en een halvering ten opzichte van twee jaar eerder. De deelnemers waren afkomstig van 74 verschillende middelbare scholen, 11% van het totaal, en 7 mbo-instellingen, 12% van het totaal.

In een digitaal leslokaal kunnen leerlingen, docenten en bibliothecarissen met elkaar communiceren over de boeken. Er zijn ruim 2.000 waarderingen gegeven voor de boeken en bijna 1.500 voor de covers van boeken. Hiernaast zijn er ruim 1.000 recensies geschreven.

Naamsbekendheid

De naamsbekendheid en deelname onder vmbo- en mbo-docenten is gering. 53% van de (v)mbo-docenten is bekend met De Weddenschap, terwijl 4% aangeeft te hebben deelgenomen aan de editie 2020-2021 (Dera & Keulen, 2022). In een eerdere studie lag de bekendheid op 44% en de deelname op 15% (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Dit betekent dat de naamsbekendheid is gestegen in de loop der jaren, terwijl de deelname is gedaald.

Opbrengsten

Docenten in het vmbo en mbo denken dat het belangrijk is dat leerlingen boeken lezen in hun vrije tijd. Ze verwachten hieraan evenwel een geringe bijdrage van de campagne De Weddenschap. Wel staan ze positief tegenover het promoten van boektitels die geschreven zijn voor (v)mbo’ers, zoals Young Adult boeken (Dera & Keulen, 2022).

Leerlingen voelen zich niet geënthousiasmeerd door de leescoaches voor de editie 2020-2021. Dit gaat vooral op voor leerlingen die weinig boeken lezen in de vrije tijd. Tegelijkertijd groeit hun bereidheid om mee te doen aan De Weddenschap en om meer te gaan lezen wanneer zij de deskundigheid van leescoaches hoger waarderen (Dera & Keulen, 2022).