Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Leerling leest meerderheid boeken op leeslijst. https://www.lezen.nl/onderzoek/leerling-leest-meerderheid-boeken-op-leeslijst/.
10 februari 2021

Bovenbouwleerlingen op de havo en het vwo lezen de boeken op de (verplichte) leeslijst gemiddeld voor driekwart uit. 63% van deze boeken wordt volledig uitgelezen. Een kwart van de leerlingen leest alle boeken op de lijst van a tot z. Leerlingen beoordelen de titels op de lijst gemiddeld met een 6,7. Het gouden ei van Tim Krabbé, De aanslag van Harry Mulisch en Karel ende Elegast (auteur onbekend) voeren de gemiddelde leeslijst aan (Dera, 2019).

De meest gelezen boeken voor de lijst zijn niet de boeken die het hoogst worden gewaardeerd. In de top 25 van meest gelezen boeken voor de lijst op havo en vwo staat niet één titel uit de top tien van hoogst gewaardeerde boeken. Van de tien laagst gewaardeerde boeken staan er daarentegen drie in de top 25 van meest voor de lijst gelezen boeken op het vwo, en een op de havo. Dit zijn allen canonieke teksten, die vaak verplicht gelezen worden (Dera, 2019).

Meisjes lezen een significant groter deel van hun leeslijst dan jongens. Tussen havo en vwo-leerlingen en leerlingen met en zonder een (niet-westerse) migratieachtergrond bestaan er op dit punt geen verschillen (Dera, 2019).

Op de gemiddelde leeslijst is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs grofweg 3:1. Het aandeel niet-westerse auteurs is zeer gering (6%), evenals het aandeel Vlaamse auteurs (7%). Een ruime meerderheid van de boeken (60%) op de lijst is geschreven door een nog levende auteur (Dera, 2019).

Beoordeling leerlingen

Leerlingen beoordelen de boeken van vrouwelijke en niet-westerse auteurs op hun lijst positiever dan deze van mannelijke en westerse auteurs. Recente literatuur (gepubliceerd na 2000) scoort daarnaast hoger dan oudere literatuur. Dit is ook het geval wanneer werken voor 1950 buiten beschouwing worden gelaten. Verder waarderen leerlingen jeugdboeken en thrillers significant hoger dan romans, poëzie en toneel (Dera, 2019).