Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Identificerend en distantiërend lezen vullen elkaar aan. https://www.lezen.nl/onderzoek/identificerend-en-distantirend-lezen-vullen-elkaar-aan/.
10 februari 2021

Volwassenen kunnen fictie lezen vanuit verschillende rollen. Ze kunnen een identificerende houding aannemen, waarbij ze zich inleven en meeleven met de personages. Ook vergelijken ze het verhaal dan met hun persoonlijke ervaringen. Bij een distantiërende houding hebben ze juist aandacht voor de literaire techniek, zoals het plot en de esthetiek van het taalgebruik. De meeste Nederlandse lezers van fictie blijken tijdens het lezen beide rollen aan te nemen. De leeshoudingen sluiten elkaar niet uit, maar overlappen en vullen elkaar aan (Riddell & Van Dalen-Oskam, 2018).

Doelgroep(en)