Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2024). Identificatie kleuters met verhaalpersonages. https://www.lezen.nl/onderzoek/identificatie-kleuters-met-verhaalpersonages/.
10 februari 2021

Kleuters

Kleuters die worden voorgelezen, geven in hun reacties blijk van emotionele betrokkenheid bij het verhaal. Ze vergelijken de handelingen en de gevoelens van de personages met die van henzelf. Terwijl hun reacties op karakters die vergelijkbare gebeurtenissen meemaken positief zijn, reageren ze juist afwijzend op ervaringen die ze zelf (nog) niet hebben meegemaakt. De vaardigheid tot identificatie wordt op de kleuterleeftijd dus beheerst voor zover het verhaal aansluit op de eigen belevingswereld (Ghonem-Woets, 2010).