18 januari 2021

Drie Bekende Nederlanders dagen vmbo-leerlingen uit om in een half jaar tijd drie boeken naar keuze te lezen. De Weddenschap heeft als doel het leesplezier van vmbo’ers, die over het algemeen niet erg van lezen houden, te stimuleren. Aan de editie 2019-2020 deden bijna 2.000 leerlingen mee door zich aan te melden op de website van de campagne, een daling van 19% ten opzichte van het jaar ervoor. De deelnemers waren afkomstig van 73 verschillende middelbare scholen, 11% van het totaal en ongeveer evenveel als het jaar ervoor. 

48% van de vmbo’ers die zich inschrijven gaat tot lezen over, nagenoeg evenveel als het jaar ervoor. 28% van de deelnemers slaagt erin de weddenschap te winnen: zij lezen in een half jaar tijd drie boeken. Een jaar eerder betrof dit 21% van de deelnemers. 7% behaalt het aantal van twee gelezen boeken, 15% het aantal van een gelezen boek.