Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Studie naar impact van het boek

Datum: 
28 maart 2019

De afgelopen maanden heeft KVB Boekwerk drie onderzoeken laten uitvoeren in een grote studie rondom de impact van het boek. De drie rapporten die dat opleverde zijn op 27 maart aangeboden aan Minister van OCW Ingrid van Engelshoven.

De drie eindrapporten gaan ieder in op een specifiek onderwerp: de impact van het lezen van boeken op mens en maatschappij, waaraan eerder onderzoek door Stichting Lezen ten grondslag ligt, de maatschappelijke impact van boekhandels en het economisch belang van het boekenvak.

Op de site van KVB Boekwerk leest u per rapport een korte inleiding en kunt u doorklikken naar de samenvatting en het hele rapport.

KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector is een initiatief van:

Voor meer informatie over onderzoek naar lezen en de leescultuur: zie leesmonitor.nl