Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Zo fijn dat het niet fout kan zijn.

Jaar: 
april 2017

Kan (re)creatief schrijven het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren vergroten? En hoe ziet de praktijk van creatief schrijven in het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs er op dit moment uit? Het antwoord op deze vragen leest u in ‘Zo fijn dat het niet fout kan zijn’. Creatief schrijfonderwijs, mits goed uitgevoerd, kan kinderen en jongeren plezier geven in taal en verhalen. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in creatief schrijfonderwijs of hier zelf mee aan de slag wil gaan.

Reeks