Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Wat doet het boek?

Jaar: 
maart 2017

In deze publicatie wordt de waarde en het belang van het lezen van fictie uiteengezet. Wat kunnen boeken teweegbrengen? Lofzangen op lezen en theoretische uiteenzettingen over de waarde van literatuur zijn er in overvloed. In deze rapportage draait het om de vraag in hoeverre deze door empirisch onderzoek worden ondersteund of ontkracht. Drie persoonlijke domeinen worden onderscheiden waarop lezen van invloed is:
(1) ons denken / onze opvattingen
(2) onze sociale cognitie
(3) ons (geestelijk en fysiek) welzijn

Reeks