Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Voorlezen in gezinnen in Nederland

Jaar: 
januari 2011

Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en het bevordert hun schoolprestaties. Het onderzoek van het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen, laat zien dat veel ouders dat weten en daarnaar handelen. Maar het kan nog beter, zeker als bedacht wordt dat het beeld dat Duursma schetst aan de rooskleurige kant is. Alleen ouders die over het algemeen ge├»nteresseerd waren in voorlezen hebben aan het onderzoek meegedaan. 

Reeks