Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Voorlezen in de kinderopvang 2016

Jaar: 
april 2017

Een goed voorleesklimaat hoort bij een goede kwaliteit van kinderopvang. Stichting Lezen voert daarom iedere vier jaar in samenwerking met onderzoeksbureau Kantar Public een stand-van-zakenonderzoek uit naar het voorleesbeleid en de voorleespraktijk van Nederlandse kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen. Eind 2016 werd opnieuw de balans opgemaakt. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de uitvoering en effectiviteit van het programma BoekStart in de kinderopvang. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het positief gesteld is met het voorleesklimaat van Nederlandse kinderopvanginstellingen. Met name op instellingen die meedoen met BoekStart is er veel aandacht voor voorlezen, zowel op het niveau van beleid als in de praktijk. Deze publicatie zoomt in op de diverse (rand)voorwaarden die nodig zijn voor het creĆ«ren van een positief voorleesklimaat in de kinderopvang en formuleert  verbeterpunten voor de toekomst.

Reeks