Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Jaar: 
januari 2013

In deze rapportage is de stand van zaken rondom lezen en voorlezen in de buitenschoolse opvang (BSO) weergegeven. De rapportage geeft inzicht in de huidige situatie en tevens een antwoord op de vraag wat de mogelijkheden zijn om lezen en voorlezen te stimuleren op de BSO. 

Voorlezen is in de buitenschoolse opvang (bso) een belangrijke dagactiviteit. Medewerkers zien het vooral als een rustmoment voor de kinderen, na een lange schooldag. Op negen van de tien bso's is een leeshoek aanwezig, kinderen kunnen vaak zelf bepalen of zij zin hebben om zich daar terug te trekken. De kwaliteit van het boekenaanbod is erg wisselend. Sommige bso's hebben een actuele, gevarieerde collectie, die regelmatig wordt ververst. Andere bso’s doen het al jaren met dezelfde boeken. Medewerkers zijn over het algemeen niet goed op de hoogte van wat er aan nieuwe titels verschijnt.

Reeks