Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Positie jeugdliteratuur in het voortgezet onderwijs

Jaar: 
januari 2009

Onderzoek met als doel meer inzicht te krijgen in de plaats die jeugdliteratuur inneemt binnen het vak Nederlands in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wat is de plaats van jeugdliteratuur in de methode Nederlands, hoeveel tijd wordt besteed aan jeugdliteratuur, hoe deze tijd wordt ingevuld en hoeveel belang hechten docenten aan aandacht voor jeugdliteratuur en welke bronnen gebruiken ze  naast de methode om jeugdliteratuur te doceren.

Naast een beperkt kwalitatief onderzoek zijn docenten en sectieleiders Nederlands ondervraagd.

Reeks