Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Ouders betrekken bij lezen

Jaar: 
januari 2014

Ouders doen ertoe en zouden zo veel mogelijk de kans moeten krijgen en aangrijpen om een positieve bijdrage aan de leesontwikkeling van hun kinderen te leveren. Dit is voor een grote groep ouders niet vanzelfsprekend.

In deze notitie ligt de focus op de rol die ouders met kinderen in de leeftijdsgroep 4-12 jaar thuis kunnen spelen om hun kinderen te motiveren om te lezen. Juist in de basisschoolperiode ontwikkelen kinderen zich tot lezer, of niet. De thuissituatie en de stimulans die kinderen van hun ouders krijgen is daarbij van cruciaal belang. Hoewel de focus hier ligt op de basisschoolleeftijd, zijn veel uitgangspunten van een succesvolle aanpak rond ouderbetrokkenheid bij lezen in het basisonderwijs ook van toepassing op de voorschoolse periode en op het voortgezet onderwijs.

Deze notitie geeft achtergrondinformatie over de vormen van ouderbetrokkenheid die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen en vormt de basis voor scholen en andere intermediairs om ouderbetrokkenheid bij lezen op een zinvolle manier vorm te geven.

Reeks