Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

On reading in the digital age

Jaar: 
januari 2010

Na een analyse van vijf verschillende theorieën worden enkele aspecten van digitaal lezen vastgesteld. Deze hebben onder andere betrekking op de ontastbaarheid van digitale tekst, of de veronderstelde effecten van een zogenaamde information overload. Uit het historisch onderzoek blijkt ten slotte dat onze voorouders reeds worstelden met soortgelijke problemen als wij nu. Ook zij hadden concentratieproblemen bij het lezen van langere teksten en zochten naar de beste manier om een constante stroom aan informatie te verwerken. 

Alleen ‘ontastbaarheid’ blijkt een unieke eigenschap van digitale tekst te zijn. Andere verschijnselen, zoals information overload bestonden ook al voor het digitale tijdperk.

Reeks